Zomorrod Group

اهداف و مأموریت زمرد

ملاقات با آرامش

زمرد با شعار (ملاقات با آرامش) تمام تالش و کوشش خود را دارد و خواهد داشت .
زمرد گامی موثر در زمینه تولید محصوالت باکیفیت و خدمات گسترده
به سراسر کشور عزیزمان و با اندیشه فراتراز مرزهای ایران برداشته است .
در این راستا تیم تحقیق و تولید زمرد همواره در تالش است و خواهد بود تا سیستم های نوین و بروز دنیا را
در این صنعت شناساسی کرده، جهت تولیدات جذاب و متنوع در خور کارفرمایان محترم، متناسب با شرایط
اقلیمی، اختصاصی و اقتصادی ارائه دهد.

بیش از 30

پروژه موفق

43

سال تجربه

اهداف و مأموریت

زمرد با شعار "ملاقات با آرامش" تمام تلاش و کوشش خود را دارد و خواهد داشت

زمرد گامی موثر در زمینه تولید محصولات با کیفیت و خدمات گسترده به سراسر کشور عزیزمان و با اندیشه فراتر از  مرزهای ایران برداشته است

ما به‌دنبال بهترین ها هستیم

مجتمع صنعتی زمرد با برند تجاری سیمک جام زمرد برای گسترش فعالیت‌های خود در حوزه تکنولوژی تولید در سطح جهانی و بهبود کیفیت تولیدات و ارائه هرچه بهتر خدمات در کمترین زمان ممکن برای کسب بالاترین رضایت کارفرمایان در سرایط رقابتی در تلاش است