نرده مربعی

نرده های مربعی بصورتی هستند که مقطع آنها به شکل مربع  میباشد و در حالت های افقی و عمودی و ترکیبی نیز موجود میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید